Slider

Matkailukohteen kehittäminen

Kuva: Harri Tarvainen / North Karelia

Ellare Oy on erikoistunut outdoors -matkailuun sekä matkailukohteiden, kuntien, kaupunkien ja yhdistysten luonto-, liikunta- ja aktiviteettireittien ja -tarjonnan kehittämiseen. Tarjoan valmiita tutkimus- ja kehittämistyökaluja kohteesi elämyksellisyyden ja asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. #luonnostaliiketoimintaa #luontoonlaatua #luontokaikille

Outdoors -teknologia, sisällöntuotanto ja kansainväliset markkinointikampanjat


Edustamme Suomessa saksalaislähtöistä OutdoorActive -teknologiatoimittajaa ja näkyvyyskanavaa. 5,8 milj. kävijää/kk, yli 2200 teknologian käyttäjää eli partneria, lähes miljoona yhteisöjäsentä ja omassa luokassaan maailman suosituimpia portaaleita. Teknologia-, sisältö- ja kampanjaratkaisuja matkailu- ja luontokohteiden sekä luontoliikuntarjonnan näkyvyyden ja kuluttajaystävällisen informaation parantamiseksi.

Valmennukset ja asiantuntijapalvelut

Kuva: Julia Kivelä / Lakeland Finland

Teemme matkailualan asiantuntijatöitä alkaen valmennuksista ja työpajoista, sisällöntuotantoon ja laajoihin matkailukohteiden konseptointeihin saakka.  Emme tee kaikkea vaan olemme erikoistuneet luonto-, liikunta- ja retkeilymatkailuun, kiertomatkoihin ja tuotteiden ja kohteiden konseptointiin. Näissä haluamme tarjota parasta mahdollista asiantuntemusta ja kanssamme työskentelee laaja kansainvälinen asiantuntijaverkosto. 

Elämyksiä kansainvälisille markkinoille, luonnosta liiketoimintaa!

Ellare Oy tarjoaa matkailualan asiantuntijapalveluita, valmennuksia, sisällöntuotantoa ja OutdoorActive GmBh:n teknologiaa ja markkinointikampanjoita Keski-Euroopan markkinoilla.

Vuosina 2016-2017 yhteensä 52  luontomatkailun valmennuspäivää, yli 1100 osallistujaa, palautteen keskiarvo 4,6!