Mitä on esteetön ja saavutettava matkailu?

Esteetön matkailu. Kuva: Yomex Owo / Unsplash

Esteetön matkailu ja matkailun saavutettavuus ovat herättäneet viime vuosina paljon huomiota maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi noin neljännes Euroopan väestöstä tarvitsee esteettömiä palveluita ja Suomessa 15-20 prosentilla väestöstä on toimintakyvyn rajoitteita. Esteettömyys voidaan nähdä kasvavana trendinä, jonka ympärille matkailuyritysten tulisi kehittää uutta liiketoimintaa.

Esteetön matkailu on matkailua, joka on kaikkien ihmisten saatavilla ja palvelee kaikkien kuluttajien tarpeita. European Network for Accessible Tourism määrittelee saavutettavan matkailun tarjoavan kaikille ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet matkustaa itsenäisesti, nauttia seikkailusta, saada tarvittavia ja haluttuja palveluita sekä saada ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa.

– On tärkeää, että esteettömyyttä ajatellaan joka suhteessa. Liikkumisen lisäksi myös näkeminen, kuuleminen ja ymmärtäminen tulee huomioida, kertoo Ellaren esteettömyyden ja saavutettavuuden asiantuntija Jukka Parviainen.

Esteetön matkailu on kokonaisuus, joka voidaan jakaa kahteen yhtä tärkeään osaan: esteettömyydellä viitataan lähinnä fyysiseen ympäristöön, kun taas saavutettavuudella tarkoitetaan aineetonta ympäristöä, kuten tietoa, verkkosivuja, palveluja ja asenteita sekä viestinnän ja tiedotuksen saavutettavuutta. Esteettömiä palveluita tarvitsevat esimerkiksi liikunta-, kuulo- ja näkövammaiset ja kognitiivisia rajoitteita omaavat henkilöt. Heidän lisäkseen esteettömiä palveluita käyttävät myös pienten lasten vanhemmat, vanhukset sekä matkustajat, joilla on väliaikaisia vammoja.

Esteettömien palveluiden tarjoaminen voi olla matkailuyrityksille kilpailuetu. Matkailijoiden erityistarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen palveluiden tuottamisessa parantavat parhaimmillaan kaikkien matkailijoiden palvelukokemusta.

Mikä tekee matkailukohteesta esteettömän?

Esteettömän matkailun lähtökohtana on se, että suunnittelussa on alusta alkaen huomioitu mahdollisimman moni käyttäjä.  Saavutettava matkailupalvelu tai -kohde on toimiva ketju, joka muodostuu kuudesta osasta: tiedotuksesta, matkasta, saapumisesta, palveluista, aktiviteeteista ja kunnossapidosta. Ketjulla viitataan siihen, että vain yhden tai muutaman osioiden huomioiminen ei riitä, vaan koko ketjun on toimittava.

– Itse ajattelen esteettömyyttä ketjuna tai helminauhana: miten ennakkotieto löytyy netistä, miten saapuminen kohteeseen onnistuu, miten liikkuminen kohteessa onnistuu ja miten kohteessa pystyy toimimaan, Parviainen komppaa.

Varsinkin matkailukohteissa esteettömyys kiteytyy rakennettuun ympäristöön. On pidettävä huolta, että kohteeseen pääsee paikalle, ja että kaikki pystyvät toimimaan siellä tasavertaisesti. Esteettömyyden ketjun on sanottu olevan juuri niin toimiva, kuin sen heikoin kohta on. 

– Jos jossakin kohdin on pullonkaula, esimerkiksi sisäänkäynti ei ole esteetön, sisällä olevilla esteettömillä palveluilla ei ole merkitystä. Myös esteettömän wc:n puuttuminen on iso ongelma. Tärkeintä on ajatella kokonaisuutta joka kantilta yksittäisten kohtien sijaan.

Matkailukohteille ja -yrityksille ensimmäinen askel kohti esteettömyyttä on esteettömyyskartoituksen laatiminen.

– Matkailukohteessa kierretään esteettömyyskartoittajan kanssa koko paikka. Kartoituksen seurauksena löydetään kehittämiskohteet, joita lähdetään parantamaan.

Mitään varsinaista yhteistä sovittua kriteeristöä esteettömyydelle ei ole, mutta esimerkiksi Visit Finland on luonut matkailun esteettömyyskriteeristön, johon voi tutustua täällä. Itse esteettömyyskartoituksia tekevä Jukka käyttää ESKEH-lomakkeistoa, joka on eri vammaisjärjestöjen yhdessä kehittämä ja Invalidiliiton esteettömyyskeskuksen ylläpitämä lomakkeisto.

– On hankala sanoa mikä kohde on esteetön tai ei ole esteetön. Ihan täysin esteetöntä kohdetta ei varmaankaan ole koko Suomessa. Tärkeintä on kuitenkin kokonaisuus ja se miten esteettömyydestä viestitään, Parvianen sanoo.

Lisää huomiota viestintään

Yksi esteettömän matkailun yleisimmistä kompastuskivistä on tiedon paikkansapitämättömyys, tiedon puute tai tiedon saavutettavuus. Esimerkiksi kestävälle pohjalle rakennettu, päivityksistä huolehtiva sivusto matkailukohteen- tai palvelun esteettömyydestä on välttämätön.

Saavutettavuus viestinnässä ja tiedonsaannissa tarkoittaa, että käyttäjä voi valita eri tapoja kommunikointiin sekä saada tietoa ja palveluja vaivattomasti. Sähköisissä palveluissa kuten verkkosivuilla, on tärkeää, että sisältö on selkeää ja ymmärrettävää, jotta ihmiset saavat ennakkoinformaatiota.

Erityisiä tarpeita omaavat matkailijat etsivät matkaa suunnitellessaan tietoa ja vihjeitä siitä, ovatko he tervetulleita tiettyihin kohteisiin tai käyttämään tiettyjä palveluita ja onko palveluntarjoajilla mahdollisuus ottaa heidän tarpeensa huomioon. Tärkeää on siis viestiä, kenelle matkailupalvelut ja -kohteet ovat soveltuvia. Näissä tapauksissa asiakkaat saavat ne yritykset, jotka osaavat viestinnässään toivottaa erilaiset matkailijat tervetulleeksi.

– Täysin esteettömäksi matkailukohteeksi tai -yritykseksi julistautumisen sijaan kehotan yrityksiä viestimään siitä, minkälaista kohteessa on, miten esteettömyys on huomioitu ja minkälaisia asiakkaita heillä on mahdollisuus palvella, Parviainen sanoo.

Tuleeko sinulle mieleen hyviä esimerkkejä esteettömän matkailun toteuttamisesta, Suomessa tai ulkomailla? Kommentoi alle.

Tutustu alla Jukka Parviaisen pitämiin valmennuksiin:

Jätä kommentti