Valmennukset

Täältä löydät Ellaren tarjoamat valmennukset sekä valmentajien esittelyt. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi järjstämme tällä hetkellä kaikki valmennuksemme verkkovalmennuksina. Valmennukset kestävät noin 2 – 3 tuntia, valmennuksesta riippuen ja jokaisen valmennuksen maksimiosallistujamäärä 20 henkilöä. Verkkotapaaminen järjestetään Teams- tai Google Meet -alustalla. Myös toimeksiantajan käyttämän alustan käyttö on mahdollinen.


Johdatus tuotteistamisen perusteisiin

Tuotteistamisen tuloksena pitäisi syntyä nippu myytäviä tuotteita ja tuotteiden konsepteja. Konseptilla tarkoitetaan tuotetta, joka on lähtökohtaisesti suunniteltu siten, että sitä voidaan toteuttaa ympärivuotisesti pienin muutoksin. Valmennuksessa perehdytään tuotteistamiseen konseptointi pääpainona.

Luonnosta liiketoimintaa

Mitä saksalainen, britti tai vaikkapa hollantilainen odottaa luontomatkakokemukselta, mitä he ovat valmiita maksamaan ja miten tuotteita tulisi muokata eri markkina-alueille? Tässä valmennuksessa ideoimme luonnosta ja paikalliskulttuurista kilpailukykyä eri markkina-alueilla. Annamme ideoita ja uusia ajatuksia siitä, miten luonnosta rakennetaan kilpailukykyisiä tuotteita ja miten luonto ja paikalliskulttuuria voidaan tuotteistaa.

Pyörämatkailun erityispiirteitä

Tässä valmennuksessa käymme läpi, millainen on hyvä pyörämatkailutuote, mitä eri markkina-alueilla halutaan ja mitä pyörämatkailutuotteessa on ehdottomasti oltava mukana eri markkina-alueet ja kohderyhmät silmällä pitäen. Käymme läpi eri maiden asiakasprofiileja sekä matkanjärjestäjien tuotevaatimuksia.

Katsaus saksankielisen Euroopan markkinoille

Saksankielinen Eurooppa on merkittävä markkina-alue suomalaisille. Katsaus pitää sisällään saksankielisen markkinan erityispiirteitä ja tuotevaatimuksia erilaisten matkailijoiden näkökulmasta. Käsittelemme myös saksankielisen markkina-alueen tuotteita sekä erilaisia jakelu- ja markkinointikanavia. 

Ruokamatkailutyöpaja

Ruoalla on suuri merkitys: sen takia matkustetaan, ja se on myös merkittävä osa muita matkailutuotteita esimerkiksi luonto-, hyvinvointi- ja kiertomatkailussa. Tässä työpajassa käydään läpi ruokamatkailun tuotteistamisen erityispiirteitä ja innostetaan tuottamaan kokonaan uusia ruokamatkailutuotteita.

Tuotekorttityöpaja

Mistä aineksista rakentuu hyvä tuotekortti? Mitä eri kohderyhmille on osattava kertoa ja miten erilaiset matkailijat, kuten yksittäiset matkailijat, ryhmät ja ulkomaiset ja kotimaiset matkailijat poikkeavat toisistaan? Työpajassa käydään läpi tuotekortin sisältö, ja annetaan konkreettisia, käytännössä testattuja neuvoja tuotekortin kirjoittamisesta. Kerromme sinulle mitä on osattava sanoa esimerkiksi kierto-, luonto- tai vaikkapa ruokamatkatuotteesta.


JOHKU-verkkokaupan käyttöönotto ja tuotteistamisen työpajat

Tässä työpajojen sarjassa konkreettinen tekeminen yhdistyy tutkittuun tietoon ja alan parhaisiin käytäntöihin. Tekeminen viedään suunnitelmallisesti kohti päämäärää: Johkun verkkokauppa on käytössä, tuotteita on myynnissä ja osallistujilla on työkalut myynnin kasvattamiseen. Työpajat toteutetaan yhdessä Natura Vivan kanssa. Lataa esite ja tutustu tarkemmin.

Luontomatkailukohteille kansainvälistä vetovoimaa


Tässä työpajojen sarjassa yhdistetään luontomatkailualueen elämys- ja laatulähtöinen suunnittelu, vastuullisuus ja tarinalähtöinen palvelumuotoilu ja viedään tulokset verkkoon. Työpajat toteutetaan yhteistyössä Mood of Finlandin, Tarinakoneen ja Sähköinen liiketoiminta Suomi Oy:n kanssa. Lataa esite ja tutustu tarkemmin.

Kuva: Julia Kivelä / Visit Finland

Estettömyysvalmennukset

Toteutamme erilaiset esteettömyys-teemaiset työpajat, sidosryhmien kuulemiset, esteettömien rakenteiden suunnittelun ja kokonaisvaltaiset esteettömän matkailun liiketoiminta-suunnitelmat. Tutustu tarjoamiimme valmennuksiin!

Valmentajamme

Kaikki valmentajamme kuuluvat Visit Finland Akatemian valmentajaverkostoon.

Pirjo Räsänen

Pirjo Räsänen

Pirjo on tehnyt kattavan ja monipuolisen uran matkailun tuotteistamisen, kansainvälistymisen ja luontomatkailun parissa. Hän on tuottanut paljon materiaalia Business Finlandin tietopankkiin ja sparranut yrityksiä kansainvälisille markkinoille. Pirjo toimii Outdooractiven Suomen myyntijohtaja, mikä on avannut suoran kontaktin luontomatkailun kehittämiseen ja asiakaskysyntään.

+358 40 737 8650

Johannes Sipponen

Johannes Sipponen

Johanneksella on vankka kokemus luontomatkailupalveluiden tuottamisesta, kehittämisestä ja sisällöntuotannosta. Valmennukset toteutetaan aina käytännönläheisesti hakemalla asiakkaalle konkreettisia ratkaisuja rennolla, mutta tinkimättömällä otteella. Outdooractiven asiakasdata antaa vankan näkemyksen, mitä kansainvälisillä markkinoilla tapahtuu.

+358 40 735 2748

Jukka Parviainen

Jukka Parviainen

Jukka on esteettömyyden ja saavutettavuuden asiantuntija. Rakennetun ympäristön esteettömyysosaamisen lisäksi Jukka hallitsee liikunnan ja luontoliikunnan esteettömyyden, esteettömän ja saavutettavan informaation sekä asiakaslähtöisen tuotteistamisen ja markkinoinnin suunnittelun erilaisten asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeiden mukaan.

+358 45 630 2065