Retkeilymatkailu vetovoimatekijänä


Luonto on Suomen matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Luontomatkailu kiinnostaa niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin matkailijoita ja retkeily onkin osa monen matkailijan Suomen lomaa. Tässä artikkelissa kerromme luonnossa liikkumisesta jalan; retkeillen, vaeltaen ja patikoiden.

Luonnossa jalan liikkumisella on useita toisistaan hienoisesti eroavia termejä, kuten retkeily, vaeltaminen ja patikointi. Tässä artikkelissa puhumme retkeilevästä matkailijasta ja retkeilymatkailusta, joka kattaa kaikki edellä mainitut termit. Retkeilymatkailu on matkailu- ja vapaa-ajan toimintaa, johon sopivat erilaiset historialliset polut ja esimerkiksi tiettyyn teemaan, maisemaan tai kulttuuriin liittyvät polut. Se ei ole vain liikkumista paikasta A paikkaan B vaan eroaa muista matkailutyypeistä siinä, että kun muunlaisessa matkailussa itse päämäärän saavuttaminen on usein matkan taittamisen tarkoitus, retkeilymatkailussa matka itsessään on tärkein osa kokemusta.

Retkeilymatkailulla on vahva yhteys luontoon ja maaseutuun, ja siihen on helppo yhdistää muita aktiviteetteja ja matkailun muotoja, kuten pyörämatkailua, kalastusta tai vaikkapa melontaa. Aktiviteettien lisäksi jalan kulkemiseen on helppo yhdistää esimerkiksi historiallisesti tai kulttuurillisesti tärkeissä kohteissa vieraileminen, paikallisesta ruoasta ja juomasta nauttiminen, yhteinen aika perheen, puolison tai ystävien kanssa tai vaikkapa tapahtumissa vieraileminen

Retkeilymatkailun hyödyt ovat hyvin samanlaisia pyörämatkailun kanssa. Vaeltaen matkailijan on helppo tutustua uusiin kohteisiin, ja ympärillä olevaa maailmaa koetaan suoraan kaikilla aisteilla.  Matkailijalle retkeilymatkailu voi edistää mielekästä vuorovaikutusta paikallisten ihmisten, luonnon ja kulttuurin kanssa. Retkeilystä etsitään vastapainoa hektiseen elämään: luonto, hiljaisuus ja hidastaminen ovat monelle tärkeimpiä syitä jalan liikkumiseen. Toisaalta monelle tärkeimmät syyt liittyvät aktiivisuuteen sekä kunnon kohottamiseen, joka itsessään kertoo retkeilymatkailun monipuolisuuden mahdollisuuksista.

Retkeilymatkailun hyödyt matkailijalle ovat kiistattomat: sillä on vaikutusta sekä matkailijan fyysiseen, että henkiseen hyvinvointiin. Pidemmällä aikavälillä esimerkiksi vaeltaminen vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun, sillä se vähentää stressiä sekä parantaa unenlaatua.

 

Retkeilyn hyödyt matkailijalle:

• loistava tapa yhdistää huvi ja hyöty
• helppoa ja edullista
• hauskaa ja monipuolista kuntoilua
• matkailija näkee asioita, joita muunlaisessa matkailussa ei välttämättä näkisi
• helppo yhdistää muihin aktiviteetteihin ja toimintaan
• useimmat reitit sopivat kaiken tasoisille patikoinnin ja vaelluksen harrastajille
Retkeilymatkailu ei ole vain Lapin erämaissa tarpomista. Kuva: Visit Finland / Aleksi Koskinen
Varsinkin vaellusmatkailua koskevat mielikuvat liittyvät usein Lapissa rinkka selässä pitkien matkojen taittamiseen, mutta todellisuus on mielikuvaa monipuolisempi: retkeilymatkailua harrastavat useat aktiiviset matkailijat ja kuntoilijat pitkin eri pituisia reittejä. Kuva: Visit Finland / Aleksi Koskinen

Retkeilytuotteen sisältö

Retkeilymatkailutuote voi olla lähes mitä tahansa päiväretkistä valtioiden rajojen ylittäviin kiertomatkoihin. Esimerkiksi Tonavan alueelle on kehitelty useiden maiden yhteistyönä vaellusmatkailureitistöä, joka kulkee Saksan, Itävallan, Slovakian, Unkarin, Kroatian, Serbian, Bulgarian ja Romanian alueilla yhdistäen maat toisiinsa. Esimerkiksi teemoitettu Keisarien ja kuninkaiden reitti yhdistää Tonavan varrella sijaitsevan euroopplaisen kulttuurin monimuotoisuuden ja kauniit maisemat; reitti kulkee Regensburgin keskiaikaisesta kaupungista Passaun ja Wienin kautta Budapestin sykkeeseen.   

Toinen esimerkki onnistuneesta retkeilymatkailun konseptoinnista ja tuotteistamisesta on Saksassa Sauerlandin alueelle yhdentoista kaupungin muodostamat teemalliset vaelluskylät, joissa puitteet on valjastettu ja valmisteltu vaeltajan tarpeisiin. Alue tarjoaa ensiluokkaisia vaelluselämyksiä hyvin kehiteltyjen polkujen, harkitun infrastruktuurin ja vakuuttavien gastronomisten konseptien kautta. Yksistään Saksassa 17,3 miljoonaa ihmistä teki vaellus- tai retkeilymatkan vuonna 2016.

Vaatimukset retkeilymatkatuotteen tarjoamiseen ovat universaalit. Kokonaisuus koostuu reitistöstä, siihen liittyvästä infrastruktuurista sekä palveluista. Toteutuakseen retkeilymatkailutuote tarvitsee pohjalleen siis ainakin reittiverkoston, opasteet, retkeilymajoittajat, aloituspisteen, määränpään ja reitin varren palvelut, saatavilla olevaa informaatiota eli reittikartat ja esitteet (online ja offline) sekä tahon, joka huolehtii reitistöstä. Vuonna 2010 julkaistun tutkimuksen mukaan vaellusmatkailureittien ja -tuotteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa seuraavat aspektit ovat tärkeitä:

 

Mitä tarvitaan retkeilymatkailutuotteen toteuttamiseksi

Maiseman, luontomielikuvien ja tarinoiden hyödyntäminen

Maisema, luontomielikuvat ja tarinat ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä ja resursseja matkailussa ja niitä voidaan hyödyntää myös retkeilymatkatuotteen suunnittelussa ja toteuttamisessa.  Kauniit maisemat edistävät ihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, satoja valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja ympäristöjä sekä satoja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.  Suunnitteluvaiheessa liikkeelle voi lähteä miettimällä esimerkiksi mikä on alueen historia, nykytila, toimintaympäristö, tarinat ja niiden antamat mahdollisuudet. Jos vaellusreittiä lähdetään miettimään maiseman kautta, maiseman vahvuudet ja ominaisuuspiirteet tulee myös tunnistaa. 

Onnistuneen tuotteistamisen tuloksena on kokonaisuus, joka tyydyttää asiakkaan tarpeet ja vetoaa tämän tunteisiin, niin, että hän haluaa kokea palvelun uudelleen. Tärkeintä on muistaa, että  elämys on palvelun ydin!

Retkeilymatkailu hyödyttää myös maaseutua ja pienempiä kohteita. Pienemmät kohteet voivat tehdä esimerkiksi yhteistyötä toistensa kanssa reittien suunnitteluvaiheessa tai esimerkiksi erilaisten teemallisen polkujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Näin matkailija saadaan liikkumaan useammalla alueella ja käyttämään usean alueen palveluita. Retkeilyn vetovoimaa lisääviä tekijöitä ovat kansallis- ja luonnonpuistot sekä retkeily- ja virkistysalueet.

Suomesta löytyy monipuolinen kattaus erilaisia vaellus- ja retkeilyreitistöjä. Nauttiakseen luonnosta jalan, matkailijan ei aina välttämättä tarvitse lähteä Lappiin. Uudellamaalla Seitsemän veljeksen vaellusreitti kulkee Helsingin, Vantaan, Tuusulan, Nurmijärven ja Hyvinkään alueilla ja  on Aleksis Kivi ja Seitsemän veljestä -teemainen reitti. Reitti sopii päiväretkeilyyn tai muutaman päivän patikka-, maastopyöräily- ja hiihtovaellukseen. Reitti on helposti saavutettavissa myös julkisella liikenteellä. Esimerkki pidemmästä reitistöstä on Pyhän Olavin mannerreitti, joka on osa Pyhän Olavin pyhiinvaellusreitistöä. Se kulkee Suomen itärajalta Savonlinnasta Manner-Suomen läpi kohti Turkua.  Näiden esimerkkien lisäksi useat kaupungit, kunnat, kansallispuistot ja matkailualueet tarjoavat mahdollisuuksia retkeillä, patikoida tai vaeltaa jalan. Outdooractivesta löydät oman alueesi retkeilyreitit.

Jätä kommentti