Esteettömän luontomatkailun kehittäminen on helminauha

Luontomatkailun suosion kasvaessa on entistä suurempi tarve kiinnittää huomiota myös esteettömien matkailupalveluiden saavutettavuuteen. Mitä esteettömiä luontomatkailukohteita suunnitellessa tulee ottaa huomioon?

Mitä on esteetön ja saavutettava matkailu?

Matkailun esteettömyys ja saavutettavuus ovat herättäneet viime vuosina paljon huomiota maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi noin neljännes Euroopan väestöstä tarvitsee esteettömiä palveluita. Esteettömyys voidaankin nähdä kasvavana trendinä, jonka ympärille matkailuyritysten tulisi kehittää uutta liiketoimintaa.