Mitä on hyvä reittitieto?

Mitä on hyvä reittitieto ja minkälaisia ominaisuuksia laadukkaalla tiedolla on? Hyvin tuotettu luonto- ja reittitieto tuottaa lisäarvoa alueen matkailuyrityksille, asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille, ja johtaa parhaimmillaan laajempaan alueelliseen liikkuvuuteen. Keräsimme hyvän reittitiedon pääpointit kattavaan viiden kohdan listaan, jonka avulla tiedät, mitä sinun tulee ottaa huomioon reittitietoja luodessa.

1. Inspiroivaa

Hyvä reittitieto jää mieleen ja antaa aihetta haaveiluun. Reitti toimii alueen vetovoimatekijänä vain, jos reitin kuvaus herättää katsojassa tunteita. Pelkkä faktojen listaaminen ei usein riitä, vaan on kuvailtava mitä reitin varrella koetaan ja nähdään. Valokuvat (ja videot) ovat tärkeimmässä roolissa mielikuvien luomisessa.

Hyviin valokuviin kannattaakin panostaa. Myös reitin nimeäminen ja tiivistelmäteksti ovat hyvin tärkeässä roolissa. Reittikuvaustekstissä kirjoitetaan tarkemmin auki reitin kokemuksellisuutta ja kohokohtia. Reitin kulkuohje voi myös olla oleellinen tieto, mutta ensin on saatava katsoja kiinnostumaan reitistä.

Kuvat inspiroivat ja luovat mielikuvia, mutta antavat katsojalle myös tietoa reitin luonteesta.
Kuva: Johannes Sipponen

2. Totuudenmukaista

Reitin kuvauksia kirjoitettaessa (ja valokuvissa) on maalailtava mielikuvia, jotta katsojan mielenkiinto saadaan herätettyä. On kuitenkin huomioitava, että pysytään totuudenmukaisissa kuvauksissa. Reitin on pystyttävä lunastamaan meidän asiakkaalle maalaamat mielikuvat. Vaikka kaikilta reiteiltä ei aukeakaan sykähdyttäviä maisemia, ne voivat kuitenkin olla asiakkaalle hyvinkin houkuttelevia kohteita.

Reitin sijainnin ja kartalla näkyvän reittijäljen on oltava mahdollisimman tarkkoja. Jos reittijälki on piirretty 30 metriä väärään suuntaan tai paikkaan, ei jälkeä kulkemalla välttämättä edes erota vieressä menevää polkua. Myös reitin kunnosta ja elämyksellisyydestä on hyvä kertoa houkuttelevasti, mutta totuudenmukaisesti.

Muista: käyttäjien mahdollisuus kommentointiin, arvosteluun ja kuvien lisäämiseen lisää reittitiedon uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Reitin kunnosta, elämyksellisyydestä ja maisemista on tärkeä kertoa totuudenmukaisesti.
Kuva: Johannes Sipponen

3. Kattava tietokokonaisuus

Kattavasti koottu tieto palvelee kaikkia asiakkaita matkan eri vaiheissa. Eri asiakkaat tarvitsevat erilaista tietoa reitistä. Toiselle riittää lähtöpisteen sijainti, toinen haluaa tiedot myös reitin varren palveluista, korkeuseroista, haastavuudesta sekä esteettömyydestä jne.

Myös matkan eri vaiheissa haetaan eri tyyppistä tietoa. Ennen matkaa haetaan usein inspiraatiota tai retken suunnitteluun liittyviä tietoja (pituus, vaativuus, sijainti, vuokravälineet yms). Reitillä ollessa tarvitaan esim. reittikarttaa ja omaa sijaintitietoa kartalla, tietoa reitin lähistön kahviloista, lähimmästä tulipaikasta tai vaikka muun seurueen sijainnista.

Laaja tietokokonaisuus on oltava strukturoitu, jotta se on selkeästi käytettävissä ja hallittavissa sekä hakukoneiden ja puhehakujen ymmärrettävissä. Outdooractivessa tämä on huomioitu hyvin kattavasti ja jokaiselle reittitiedon osa-alueelle on oma kenttänsä, johon tiedot täytetään.

Usein reiteistä näkee kerrottavan itse reittiin liittyviä tietoja, mutta unohdetaan kokonaan kertoa miten reitille saavutaan. Joskus jopa lähtöpisteen sijaintitieto puuttuu. Outdooractivesta löytyy omat kentät julkiselle liikenteelle, saapumisohjeelle ja pysäköintitiedoille. Tämän lisäksi käyttäjä voi nappia painamalla avata Google Mapsin, jolloin navigoinnin määränpäänä näkyy reitin alkupiste.

Kattavaan tietokokonaisuuteen kuuluu mm: Kartat, korkeuskäyrät, tieto milloin reitti on käytettävissä, vaativuus, esteettömyystiedot, kuvagalleriat, videot, turvallisuus, varusteet, vinkit yms.

Kattavasti tehty reittitieto palvelee erilaisia asiakkaita matkan eri vaiheissa, sekä toimii myös markkinoinnissa.

4. Monikanavaista – tieto viedään asiakkaan luo, ei toisinpäin

Ennen reittitiedot painettiin erilaisiin esitteisiin ja paperikarttoihin. Sen jälkeen tiedot piti saada nettisivuille. Sitten tulivat mobiilisovellukset.

Kaikille näille on edelleen oma paikkansa. Usean kanavan ylläpito vie yllättävän paljon resursseja, tai sitten ei – riippuu miten sen toteuttaa. Outdooractiveen avulla reittien tiedot saadaan miljoonien käyttäjien saataville Outdooractive.comiin sekä sen laajaan kansainväliseen näkyvyysverkostoon. Kaikki syötetty tieto näkyy automaattisesti myös mobiilisovelluksessa. Lisäksi samasta tiedosta saadaan helposti valmiita reittiesitteitä tai karttoja. Tämän lisäksi esim. alueen yrittäjät voivat näyttää valmiiksi tuotetun sisällön omilla sivuillaan. Tietoa ei siis tarvitse erikseen tuottaa jokaiseen kanavaan, vaan se tuotetaan kerralla kunnolla, minkä jälkeen sitä voidaan hyödyntää kaikkialla. Tällaisella ratkaisulla reittien tiedot voidaan viedä asiakkaan luo päinvastoin kuin perinteisessä toimintamallissa, jossa tieto tuotettiin yhtä sivustoa varten ja sitten pyrittiin löytämään sivustolle kävijöitä. Tehdään siis tiedon löytäminen helpoksi viemällä se asiakkaan luo!

Vähimmäisvaatimuksena reittikuvauksien kielissä voisi pitää suomea ja englantia, mutta myös saksankielinen Eurooppa on hyvin tärkeä markkina-alue suomalaiselle luontomatkailulle, joten myös saksankielen käännökset on hyvä huomioida. Käännökset on helppo tehdä, kun alkuperäinen teksti on tuotettu laadukkaasti ja kertovasti. On kuitenkin hyvä huomioida, että tekstin sisältö on usein hyvä muotoilla eri tavoin kotimaisille ja ulkomaisille asiakkaille. Muista myös varmistaa, että alusta johon tuotat tietoa toimii monikielisenä.

Otetaanpa tositapahtumiin perustuva esimerkki muutaman vuoden takaa:
Viiden kunnan alueella toimiva matkailuyhdistys tuotti tiedot retkeilyreiteistä omille visit-sivuilleen. Tämän lisäksi matkailun alueorganisaatio tuotti itse tietoa omille sivuilleen. Alueen kunnat tuottivat omille sivuilleen tietoa omista reiteistä (niistä samoista, kuin kaksi edellistä). Käytännössä samaa työtä tehtiin kolmella eri tasolla. Ei kovin tehokasta resurssien käyttöä. Mutta ei siinä vielä kaikki. Tietysti alueen yritykset kertoivat omilla sivuillaan itselle tärkeistä reiteistä ja tähän päälle vielä eri matkailuhankkeet, jotka tuottivat vastaavaa tietoa samalta alueelta.

Toivottavasti tällaista ei enää tehdä, vaan mietitään reittitiedoille fiksu kanava, josta eri tahot voivat sitä hallinnoida ja jonka avulla tiedot voidaan näyttää useassa paikassa.

5. Esittelee myös reittiin liittyvät kohteet ja palvelut

Varsinaisen reitin ohella sen varrelle osuvat erilaiset kohteet ja nähtävyydet tekevät kokonaisuudesta houkuttelevan. Käyttäjälle on hyvä tuoda selkeästi ilmi reittiin liittyvät kohteet tietoineen ja myös niiden sijainti kartalla. Reittiin liittyviä kohteita voivat olla esimerkiksi reitin varren näköalapaikat, laavut ja luonnonnähtävyydet. Näiden lisäksi myös mm. lähistön kahvilat, käyntikohteet ja majoituskohteet ovat asiakkaalle oleellista ja kiinnostavaa tietoa.

Reittiin liittyvät ostettavat palvelut on myös hyvä tuoda esiin reittitiedon yhteydessä. Tällaisia voivat olla esim. opastetut retket, välinevuokraus tai vaikkapa majoituskohteen tarjoamat omatoimiset luontolomat. Tällä tavoin saadaan reittitiedon avulla myös konkreettista näkyvyyttä ja hyötyä alueen matkailupalveluille.

Pyritään tässäkin tapauksessa tekemään tiedon löytäminen asiakkaalle helpoksi. Kun kohteiden ja palveluiden tiedot tuodaan selkeästi esiin reittitiedon yhteydessä, ei asiakkaan tarvitse erikseen etsiä tietoja esim. melontareitin taukopaikoista tai kanoottivuokraamoista. Mitä helpommaksi tiedon löytäminen tehdään, sitä helpommin asiakas kiinnostuu myös reittiin liittyvistä palveluista.

Outdooractive mahdollistaa reittitiedon, kohdetiedon ja palveluiden ristiinlinkittämisen, jolloin niiden tiedot näkyvät toistensa yhteydessä ja kunkin tiedon näkyvyys paranee. Puhumattakaan asiakkaan käyttökokemuksesta.


Haluatko oppia lisää reitti-informaatiosta ja sen tuottamisesta? Tule mukaan “Mitä on hyvä ja laadukas reitti-informaatio” -webinaariin 3.6.2020, klo 9:30 – 12:30. Lue tarkempi kuvaus ja tarkasta hinnat allaolevasta linkistä:

Ellaren kevään ja alkukesän webinaarit

Jätä kommentti