Kehittämissuunnitelmat

Matkailukohteiden kehittäminen

Ellare Oy toimii kumppaninasi matkailukohteiden kehittämisessä ammattimaisella otteella. On kysymys sitten maakunnallisista kärkikohteista, teemallisista reittiverkostoista, reitistöistä tai kylämatkailusta. Lisää mehua tuo kansainvälisten matkailijoiden tai paikallisten asukkaiden näkökulma. Tuotamme suunnitelmaasi lisäarvoa laatu- ja elämysnäkökulmalla ja auttamalla kohdentamaan resurssit oikein. Vedämme työpajat, toteutamme lähtötilanneanalyysit, ja kokoamme raportit. Teemme hanke- ja kehittämissuunnitelmat tai sparraamme suunnittelun alkuun. Kollegoiden kanssa olemme miettineet valmiin valmennuksen matkailukohteen suunnitteluun.

Taustalla on erilaisia työkaluja ja osaamista muidenkin käyttöön sekä erilaisia suunnittelua tukevia oppaita.

Ihan kaikessa emme sinua auta mutta annamme sinulle vinkkejä mistä löydät lisää osaamista.  Esimerkiksi tarinallistamisesta Tarinakoneen Annelta, vastuullisuudesta Mood of Finlandin Anulta tai digitaalisuudesta Sähköisen liiketoiminnan Kirsiltä. Lisää huippuvalmentajia löytyy Visit Finland Akatemian verkostosta.

Hankesuunnitelmat

 

Onko mielessäsi yrityksesi tai kohteesi kehittämistarve tai hankeidea, joka pitäisi hankkeistaa, laatia projektisuunnitelma, suunnitella resurssit ja hankkia rahoitusta? Asiantuntevalla tiimillämme on vuosikymmenien ja satojen hankkeiden kokemus takanaan alkaen muutaman kuukauden kestävästä projektista kansallisiin katto-ohjelmiin tai yritysten kehittämishankkeista kansainvälisiin projekteihin.

Suunnittelemme hankkeen kanssasi, mietimme rahoitusvaihtoehtoja ja toteutamme rahoitusneuvottelut kanssasi.  Hankkeistamisosaamisemme perustuu kokemukseen, uusimman tiedon hyödyntämiseen, laajaan kokemukseen kymmenistä kotimaisista ja kansainvälisistä case-esimerkeistä sekä alueesi tai yrityksesi näkemykseen hankkeen sisällöstä ja tavoitteista. Yhteinen näkemys perustuu työpajoihin, sidosryhmien kuulemiseen ja toteuttamaamme sparraamiseen.

Rahoitusta ei saa hyvälläkään suunnitelmalla, jos ei ymmärrä rahoitusohjelmia ja taustalla vaikuttavia strategioita. Kartoitetaan tarpeesi ja toimenpiteet niiden edistämiseksi.

Ota yhteyttä

Luonnossa liikkumisen ja luontomatkailukohteiden kehittämissuunnitelmat

Luonnossa liikkumisella on tutkitusti hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia, verenpaine alenee, stressitaso laskee ja mieliala paranee. Luonnossa liikkuminen on matalan kynnyksen liikuntaa, kenen tahansa on helppo lähteä luontoon ilman sen kummempia välineitä, varusteita tai ajanvarausta. Luontoliikuntareittien rakentaminen on myös kustannuksiltaan edullista. Luonto on myös matkailun resurssi, vetovoimatekijä, joka parhaimmillaan tuottaa alueelle elinvoimaa ja matkailutuloa. Luonto on kuitenkin herkkä ja luonnon arvoja ja monimuotoisuutta pitää suojella.

Ellaren asiantunteva tiimi suunnittelee kanssasi luonnossa liikkumisen polut ja reitit, arvioi niiden vetovoiman ja tarvittavat investoinnit sekä analysoi potentiaaliset kohderyhmät. Tuotamme pitkäjänteiset kehittämissuunnitelmat ja sparraamme alueesi yrittäjät hyödyntämään luontoa liiketoiminnassaan vastuullisesti ja luontoa kunnioittaen. Rakennamme siis luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia kanssasi.

Ota yhteyttä

Esteettömän matkailun kehittäminen

 

Matkailukohteiden kehittäminen onnistuu myös esteettömyyden näkökulmasta.

Esteettömän Outdoors -matkailun kehittäminen on helminauha, jossa ovat mukana palveluntuottajien ammattitaito ja osaaminen, ulkona liikkumisen mahdollistavat reitit ja rakenteet, tarvittavat tilat ja välineet sekä luotettava, läpinäkyvä ja ymmärrettävä informaatio. Ennen kuin aloitat, hanki ymmärrys kokonaisuudesta. Näin ei tule huteja, tulee tuloksia.

Tiesitkö, että esteettömiä palveluita tarvitsee lähes 26 % Euroopan väestöstä ja niiden tarve kasvaa lähitulevaisuudessa? Tarvitsijoita on monenlaisia, perheellisiä, pienten lasten kanssa liikkuvia, aistirajoitteisia ja pyörätuolilla liikkuvia. Esteettömyys mielletään kapea-alaisesti ja usein tyydytään inva-WC:hen, esteettömään laavuun tai yksittäiseen rakenteeseen. Aito esteettömyyden suunnittelu tarkoittaa esteettömiä rakenteita ja reittejä erilaisille kohderyhmille, esteettömiä majoitustiloja ja ohjelmapalveluita, esteettömän palvelun osaamista ja erityisesti ymmärrettävää, luotettavaa ja helposti löydettävää informaatiota. Meidän asiantunteva tiimimme tarjoaa sitä kaikkea.

Toteutamme esteettömyys-teemaiset työpajat, sidosryhmien kuulemiset ja esteettömien rakenteiden suunnittelut. Haluamme toteuttaa kokonaisvaltaisia esteettömän matkailun liiketoimintasuunnitelmia, sillä niissä on tulevaisuus. Arvioimme nykytilan ja muodostamme kokonaiskuvan kehittämiskohteista asiantuntijoidemme avulla.

Innostavat työpajat, workshopit, uusien kartoitusmenetelmien perehdytys, erilaiset esteettömyyskartoitukset sekä esteettömän matkailun kehittämissuunnitelmat kauttamme. Asiantuntemuksella.

Ota yhteyttä