Matkailukohteiden kehittäminen

Kehittämissuunnitelmat

Ellare Oy toimii kumppaninasi matkailukohteiden kehittämisessä ammattimaisella otteella. On kysymys sitten maakunnallisista kärkikohteista, teemallisista reittiverkostoista, reitistöistä tai kylämatkailusta. Lisää mehua tuo kansainvälisten matkailijoiden tai paikallisten asukkaiden näkökulma. Tuotamme suunnitelmaasi lisäarvoa laatu- ja elämysnäkökulmalla ja auttamalla kohdentamaan resurssit oikein. Vedämme työpajat, toteutamme lähtötilanneanalyysit, ja kokoamme raportit. Teemme hanke- ja kehittämissuunnitelmat tai sparraamme suunnittelun alkuun. Kollegoiden kanssa olemme miettineet valmiin valmennuksen matkailukohteen suunnitteluun.

Taustalla on erilaisia työkaluja ja osaamista muidenkin käyttöön sekä erilaisia suunnittelua tukevia oppaita.

Ihan kaikessa emme sinua auta mutta annamme sinulle vinkkejä mistä löydät lisää osaamista.  Esimerkiksi tarinallistamisesta Tarinakoneen Annelta, vastuullisuudesta Mood of Finlandin Anulta tai digitaalisuudesta Sähköisen liiketoiminnan Kirsiltä. Lisää huippuvalmentajia löydät Visit Finland Akatemian verkostosta.

Konseptointi


Haluatko kehittää kohdettasi kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti ja tarjota parasta mahdollista laatua halutuille kohderyhmille eri markkina-alueilla? Ei enää haulikolla räiskimistä vaan tarkkaan mietittyä ja suunnitelmallista kehittämistä.

Konseptoi kohteesi! Teemme pohjalle analyysin kohteesi potentiaalista sekä kehittämissuunnitelman, joka ottaa huomioon monta rinnakkaista polkua ja toimenpidettä toimien markkinoiden kanssa yhteistyössä heti alusta lähtien.

Kohteen konseptointi vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Konseptointiin sisältyy reitit ja rakenteet, elämykset ja palvelut, liikenne ja logistiikka sekä suunnitelmallinen kaupallistaminen. Konseptoinnissa otetaan huomioon asiakkaan pienimmätkin tarpeet.

Matkailukohteiden kehittäminen sisältää esimerkiksi kohteiden konseptointeja.

Hankesuunnitelmat

Onko mielessäsi yrityksesi tai kohteesi kehittämistarve tai hankeidea, joka pitäisi hankkeistaa, laatia projektisuunnitelma, suunnitella resurssit ja hankkia rahoitusta? Asiantuntevalla tiimillämme on vuosikymmenien ja satojen hankkeiden kokemus takanaan alkaen muutaman kuukauden kestävästä projektista kansallisiin katto-ohjelmiin tai yritysten kehittämishankkeista kansainvälisiin projekteihin.

Suunnittelemme hankkeen kanssasi, mietimme rahoitusvaihtoehtoja ja toteutamme rahoitusneuvottelut kanssasi.  Hankkeistamisosaamisemme perustuu kokemukseen, uusimman tiedon hyödyntämiseen, laajaan kokemukseen kymmenistä kotimaisista ja kansainvälisistä case-esimerkeistä sekä alueesi tai yrityksesi näkemykseen hankkeen sisällöstä ja tavoitteista. Yhteinen näkemys perustuu työpajoihin, sidosryhmien kuulemiseen ja toteuttamaamme sparraamiseen.

Kartoitetaan tarpeesi ja toimenpiteet niiden edistämiseksi!


Luontomatkailukohteiden kehittäminen

Luonnossa liikkumisella on tutkitusti hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia, verenpaine alenee, stressitaso laskee ja mieliala paranee. Luonnossa liikkuminen on matalan kynnyksen liikuntaa, kenen tahansa on helppo lähteä luontoon ilman sen kummempia välineitä, varusteita tai ajanvarausta. Luontoliikuntareittien rakentaminen on myös kustannuksiltaan edullista. Luonto on myös matkailun resurssi, vetovoimatekijä, joka parhaimmillaan tuottaa alueelle elinvoimaa ja matkailutuloa. Luonto on kuitenkin herkkä ja luonnon arvoja ja monimuotoisuutta pitää suojella.

Ellaren asiantunteva tiimi suunnittelee kanssasi luonnossa liikkumisen polut ja reitit, arvioi niiden vetovoiman ja tarvittavat investoinnit sekä analysoi potentiaaliset kohderyhmät. Tuotamme pitkäjänteiset kehittämissuunnitelmat ja sparraamme alueesi yrittäjät hyödyntämään luontoa liiketoiminnassaan vastuullisesti ja luontoa kunnioittaen. Rakennamme siis luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia kanssasi.


Esteetön matkailu

Esteettömän Outdoors -matkailun kehittäminen on helminauha, jossa ovat mukana palveluntuottajien ammattitaito ja osaaminen, ulkona liikkumisen mahdollistavat reitit ja rakenteet, tarvittavat tilat ja välineet sekä luotettava, läpinäkyvä ja ymmärrettävä informaatio. Ennen kuin aloitat, hanki ymmärrys kokonaisuudesta. Näin ei tule huteja, tulee tuloksia.

Tiesitkö, että esteettömiä palveluita tarvitsee lähes 26 % Euroopan väestöstä ja niiden tarve kasvaa lähitulevaisuudessa? Tarvitsijoita on monenlaisia, perheellisiä, pienten lasten kanssa liikkuvia, aistirajoitteisia ja pyörätuolilla liikkuvia. Esteettömyys mielletään kapea-alaisesti ja usein tyydytään inva-WC:hen, esteettömään laavuun tai yksittäiseen rakenteeseen. Aito esteettömyyden suunnittelu tarkoittaa esteettömiä rakenteita ja reittejä erilaisille kohderyhmille, esteettömiä majoitustiloja ja ohjelmapalveluita, esteettömän palvelun osaamista ja erityisesti ymmärrettävää, luotettavaa ja helposti löydettävää informaatiota. Meidän asiantunteva tiimimme tarjoaa sitä kaikkea.

Toteutamme esteettömyys-teemaiset työpajat, sidosryhmien kuulemiset ja esteettömien rakenteiden suunnittelut. Haluamme toteuttaa kokonaisvaltaisia esteettömän matkailun liiketoimintasuunnitelmia, sillä niissä on tulevaisuus. Arvioimme nykytilan ja muodostamme kokonaiskuvan kehittämiskohteista asiantuntijoidemme avulla.

Innostavat työpajat, workshopit, uusien kartoitusmenetelmien perehdytys, erilaiset esteettömyyskartoitukset sekä esteettömän matkailun kehittämissuunnitelmat kauttamme. Asiantuntemuksella.

Benchmarking-matkat

Järjestämme benchmarking-matkat toimiviin kohteisiin tutustumiseksi!

Pyörämatkailun benchmarking -matka Bodensee 03. – 07.09.2019

Matkailukohteiden kehittäminen sisältää muun muassa benchmarking-matkoja.

Tiesitkö, että pyörämatkailu tuottaa Keski-Euroopassa enemmän kuin risteilymatkustus? Pyörämatkailu on kiinnostava myös monen pienen ja ei-niin perinteisen matkailukohteen näkökulmasta. Sen jättämä tulo jää paikallistalouteen ja kanavoituu pieniinkin kohteisiin. Se on paikallisista palveluntuottajista riippuvaista eikä isojen kansainvälisten operaattoreiden kontrolloimaa. Pyörämatkailu istuu myös moniin matkailutrendeihin, lähi- ja luontomatkailuun sekä aktiviteetti- ja seikkailumatkailuun. Pyörämatkailijan motiivina on päästä tavanomaisten matkailukohteiden ulkopuolelle, pienempiin paikkoihin, tutustua paikalliseen elämään ja elämäntapaan ja nauttia kevyestä liikunnasta ja ulkoilusta luonnossa.

Teimme benchmarking -matkan Boden-järvelle 03.-07. syyskuuta 2019, jolloin tutustuimme aluee pyörämatkailuun. Sen lisäksi vierailimme Eurobike -tapahtuman Cycle Tourism Travel Talk -tapahtumassa kuulemassa pyörämatkailun uusimmista trendeistä. Itse pyöräilyn lisäksi matkalla päästiin verkostoitumaan laajasti eri toimijoiden kanssa.

Pyörämatkailun kehittäminen on entistä suunnitelmallisempaa. Vaikka edellytyksiä pärjätä kansainvälisillä markkinoilla olisi, saattavat pienet yksityiskohdat palveluiden tarjonnassa estää kansainvälistymisen. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi toimimaton liikenne ja logistiikka, palveluntarjoajien puutteelliset tiedot ja taidot tai puutteelliset palvelut. Lisäksi reitistöistä ja palveluista on oltava saatavilla ymmärrettävää ja käyttökelpoista tietoa. Reitistöjen kehittäminen vaikuttaa myös paikallisten ja lähiseutujen asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyteen, liikkumiseen lähiseudulla ja tuo terveys- ja hyvinvointivaikutuksia.