Visit Finland jatkaa kampanjayhteistyötä Outdooractivessa

Outdooractive logo


Visit Finland jatkaa hyvin mennyttä kampanjayhteistyötä Outdooractiven kanssa ja kampanja jatkuu ympärivuotisena. Outdooractive on saksankielisellä markkina-alueella tärkein luonto- ja aktiviteettiportaali ja sen näkyvyys englanninkielisellä markkina-alueella on parantunut huikeasti. "Outdooractivea voi verrata OTA -kanavaan, jossa oikeanlaisella sisällöllä puhutellaan yleisöä", kertoo Heli Saari Visit Finlandista.

 

Keski-Euroopassa purevat parhaiten muutamat valitut kärjet

Tulevan kampanjan kantavia teemoja ovat vaellus ja retkeily, vesistöt ja pyöräily, eri vuodenajat sekä suuralueet Lakeland, Lapland, Coast & Archipelago sekä Helsinki Region. Suuralueet ja alueelliset kampanjat kiinnostivat tänä vuonna kävijöitä paljon, joten niitä jatketaan.

"Visit Finland tuottaa kanavaan suuralue-, teema- ja sesonkikohtaiset kampanjasivut ja buustaa näin alueiden näkyvyyttä. Alueet tuottavat omat sisältönsä ja voivat ostaa omalle sisällölleen lisänäkyvyyttä,"  Saari kertoo.

Vuonna 2019 toteutettu kampanja toteutui yli odotusten ja toteutuneet klikit ylittivät asetetut tavoitteet noin 30 prosentilla. Outdooractiven näkyvyys eri markkina-alueilla on kasvanut kuluneen vuoden aikana reilusti. Kuukausittain portaalissa käy yli 5 miljoonaa kävijää, uutiskirjettä tilaa yli 260 000 henkilöä ja yhteisöjäsenten määrä on ylittänyt jo 1,5 miljoonaa. Outdooractive mahdollistaa kansainvälisillä markkinoilla matkanjärjestäjien myynnin tukemisen, kohteiden omien pakettien myynnin sekä itse kohteessa tapahtuvan myynnin.

 

Matkailukohteet tulevat mukaan omilla sisällöillään

Matkailukohteet voivat linkittyä alueellisiin kampanjoihin omilla sisällöillään ja alueiden sisällä voidaan yhteisenä sisältönä tuottaa esimerkiksi kiertomatkoja. Teemakampanjoinnissa keskitytään kansainvälisillä markkinoilla eniten kiinnostaviin sisältöihin; vaellukseen ja retkeilyyn, retkipyöräilyyn, maastopyöräilyyn sekä ympärivuotiseen pyöräilyyn, vesistöihin kuten melontaan, vesiretkeilyyn, saariin, majakoihin ja risteilyihin.

"Risteilyt ja vesistökohteet kiinnostivat viime kesäisessä kampanjassa ja esimerkiksi Helsingin vesistöreittejä ja vesistökohteita klikkailtiin ahkerasti", kertoo Johannes Sipponen Ellaresta.

Teemakampanjoiden sisältöjä vaihdetaan vuodenaikojen mukaan ja esimerkiksi syksyä kohden mennessä nostetaan pyöräily ympärivuotisena aktiviteettina vahvemmin esille. Pyöräily on matkailutrendinä vahvassa nousussa ja siihen kannattaa tarttua. Teemojen ja alueiden sisällä kerronta nostaa esille myös yleisiä vetovoimatekijöitä kuten puhdasta ilmaa, hiljaisuutta ja valoilmiöitä.

 

Vaihtoehtoja osallistumiselle on runsaasti

Alueet voivat ostaa kampanjaa omia näkyvyyspakettejaan. Kaikkia kampanjoita varten tarvitsee vähintään ns. Travel Guide -sivun, joka kokoaa yhteen alueen matkailun parhaat sisällöt. Se on tavallaan alueen digitaalinen matkaopas. Travel Guide on pysyvä sivusto ja toisin kuin kampanjasivu (landing page) se ei poistu kampanjan jälkeen.

Alueelliset kampanjat (regional campaigns) ovat pitkäaikaisia kampanjoita ja jatkuvat kerrallaan viisi kuukautta jakaantuen karkeasti kesä- ja talvikampanjoihin. Kuhunkin alueelliseen kampanjaan voi osallistua kerrallaan vain neljä kohdetta. Osallistujien rajoitettu määrä takaa sen, että kutakin aluetta pystytään nostamaan esille uutiskirjeissä, kampanjanostoissa ja sosiaalisessa mediassa riittävä määrä.

Teemalliset kampanjat on jaettu kahteen eri pakettiin; Basic- ja Premium -vaihtoehtoon. Basic-paketin voi ostaa minimissään kuukauden mittaisena pakettina ja Premiumin kahden kuukauden mittaisena. Premium-paketissa sisältöä nostetaan esille myös Outdooractiven uutiskirjeissä ja muissa kampanjoissa. Lisäksi Outdooractive editoi neljä valittua alueen kohokohtaa markkinoiden vaatimusten tasolle.

 

Kampanjaan voi liittää lisäpalveluita

Lisäpalveluina kampanjoihin voi liittää liidipalvelun (Lead Generation), jota voisi kuvata palvelupyyntönä alueen esitteille ja lisäinformaatiolle. Sen lisäksi alustalla voi toteuttaa klikkikampanjan ja buustata siten oman Travel guide – tai Landing page -sivuston näkyvyyttä. Storytelling on puolestaan artikkeli jostakin teemasta tai matkailukohteesta, jossa kerrotaan kohteen elämyksistä ja palveluista jutunomaisesti. Viime kesänä niitä toteutettiin neljä ja niillä oli yllättävän suuret klikkimäärät.

 

Valitse oma tapasi osallistua

Kampanja aloitetaan maaliskuun toisella viikolla kesätuotteiden markkinoilla ja jatkuu siitä rullaavasti kohti seuraavaa talvea. Kampanjaan voi osallistua joko lisenssinhaltijana ostamalla haluamansa kampanjapaketin tai ilman lisenssiä ostamalla sisällön tuottamisen lisäpalveluna. Lisenssiä kannattaa harkita, niiden hinnat ovat tulleet alaspäin ja tulossa on myös Bokunin rajapinta. Alta löydät kampanjaesitteemme sekä sisällöntuotannon hinnaston.

 

Kampanjaesite 2020

Sisällöntuotannon hinnasto

Ilmoittaudu etänä pidettävään kampanjaesittelyyn

 

 

Lisätietoja:

Johannes Sipponen, johannes.sipponen@ellare.fi, 040 735 2748

Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen@ellare.fi, 040 737 8650