Käynnissä olevat hankkeet

Ketjureaktio -pyörämatkailuhanke

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle on myönnetty hankerahoitus pyöräilymatkailun kehittämishankkeelle. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen Ely-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta, ja sen kesto on noin 1,5 vuotta alkaen tammikuusta 2020 alkaen. 

Ketjureaktio -hankkeen aikana perehdytään pyörämatkailun eri alalajeihin, kohderyhmiin ja markkinoihin ja kriittisiin menestystekijöihin. Hanke toteuttaa benchmarking-matkoja, järjestää teemallisia työpajoja ja jalkauttaa uutta tietoa ruohonjuuritasolle. Seminaareissa kuullaan kansainvälisiä osaajia sekä menestystarinoita. Toiminnalisten asiakastapausten kautta opetellaan potentiaalisten asiakkaiden palvelemista.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa alueen yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä koko luontomatkailualalla yritysten ja toimijoidoen oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi. Tätä kautta luodaan uutta liiketoimintaa, lisätään majoituskapasiteettiä ja palveluiden käyttöastetta sekä alueen elinvoimaisuutta vahvistamalla rakentaa ympärivuotista kohdetta. Kehitystyö edistää matkailun sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä.

Lehdistötiedote