Järjestämme webinaareja – ilmoittaudu mukaan!

Järjestämme touko-kesäkuussa viisi eri teemallista webinaaria. Lue alta webinaarien kuvaukset ja ilmoittaudu mukaan! Löydät ilmoittautumislomakkeen tämän sivun lopusta tai tuotekuvausten alta. Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Tuotteistamisvalmennus -webinaari

12.5.2020, klo 9:30 – 12:00

Hyvässä tuotteessa on kaksi tärkeää pointtia: se on kiinnostava ja se on ostettavissa. Kiinnostava tuote puhuttelee asiakasta ja saa hänet tarvitsemaan juuri kyseistä tuotetta. Kysymys on siis tuotteen arvosta ja elämyksestä!

Tuotteistamisvalmennusta voidaan suunnata ruoka-, luontohyvinvointi- tai luontoaktiviteetteihin, luontoaktiviteettien eri lajeihin, markkina-alueiden erityispiirteisiin tai esimerkiksi palvelumuotoiluun tuotteistamisen työkaluna. Webinaari kannustaa osallistujia ideoimaan ja tuotteistamaan ympärivuotisia tuotteita. Keskitymme tuotteen arvon ja elämyksen määrittelyyn, ympärivuotisuuteen sekä laajempaan kohderyhmä-ajatteluun.

Hinta: 150€ / hlö / alv. 0%

Hintaan sisältyy kotitehtävä sekä palaute kotitehtävästä.


Tuotekortti -webinaari

20.5.2020, klo 11:30 – 14:00

Mistä aineksista rakentuu hyvä tuotekortti? Mitä eri kohderyhmille ja eri aktiviteeteista on osattava kertoa asiakkaalle ja miten ulkomaiset ja kotimaiset matkailijat poikkeavat toisistaan? Perehdymme sekä ulkoisen, että sisäisen tuotekortin rakentamiseen ja tarkempaan ohjeistukseen. Työpajassa käydään läpi tuotekortin sisältö, ja annetaan konkreettisia, käytännössä testattuja neuvoja tuotekortin kirjoittamisesta. Kerromme sinulle mitä on osattava sanoa esimerkiksi kierto-, luonto- tai vaikkapa ruokamatkatuotteesta.

Tämä webinaari on jatkoa tuotteistamisvalmennus -webinaarille. Edellisestä vaiheesta jatketaan siihen, että tuote saadaan kokoon ja myyntikelpoiseen kuntoon. Voit myös osallistua tähän webinaariin ilman Tuotteistamisvalmennus -webinaariin osallistumista.

Hinta: 150€ / hlö / alv. 0%

Hintaan sisältyy kotitehtävä sekä palaute kotitehtävästä.


Pyörämatkailun ABC -webinaari

26.5.2020, klo 9:30 – 12:30

Pyörämatkailutuotteita tulisi kehittää vastaamaan niin markkinoiden, yksittäisten matkailijoiden kuin matkanjärjestäjienkin tarpeita. Tässä webinaarissa käymme läpi, mitä hyvä pyörämatkailutuote sisältää, mitä matkanjärjestäjät eri markkina-alueilla haluavat ja miten kysyntään pitäisi vastata.

Ellare on erikoistunut pyörämatkailun kehittämiseen ja ollut mukana useiden pyörämatkailukohteiden, vähähiilisten liikenneketjujen, kansainvälisen pyörämatkailun markkinoinnin ja palveluiden kehittämisessässä. Olemme toteuttaneet useita pyörämatkailun benchmarking-matkoja sekä pyörämatkailukonferensseja. Hyppää kyytiin!

Hinta: 150€ / hlö / alv. 0%

Hintaan sisältyy kotitehtävä sekä palaute kotitehtävästä.


Mitä on hyvä ja laadukas reitti-informaatio -webinaari

3.6.2020, klo 9:30 – 12:30

Hyvin tuotettu luonto- ja reittitieto tuottaa lisäarvoa alueen matkailuyrityksille, asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille, ja johtaa parhaimmillaan laajempaan alueelliseen liikkuvuuteen sekä profiloi matkailukohdetta. Asiakas tietää mitä kohteessa voi tehdä ja sopiiko kohde juuri hänelle. Suomessa on kaikkialla hienoja reittejä ja luontokohteita, mutta hyvin tuotetulla sisällöllä voit saada selkeää kilpailuetua!

Tule kuuntelemaan mitä hyvä reitti-informaatio on ja miksi sen laadulla on merkitystä!

Hinta: 150€ / hlö / alv. 0%


Tutustu Outdooractiveen -webinaari

10.6.2020, klo 9:30-11:30

Outdooractive on maailman laajin tietokantapohjainen luontomatkailuportaali. Se tarjoaa ainutlaatuista teknologiaa luontokohde- ja reittitiedon esittämiseen. Tässä webinaarissa esittelemme sinulle Outdooractiven teknologiaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Tulee mukaan kuuntelemaan miten Outdooractivea voidaan hyödyntää sinun alueellasi tai yrityksessäsi.

MAKSUTON WEBINAARI