Kiertomatka on suosituin matkailumuoto

Outdooractive logo


Kesäsesongin aikaan monet matkailijat kiertävät ympäri Suomea joko omalla tai vuokra-autolla. Myös kansainvälisten matkatoimistojen myymistä tuotteista iso koostuu joko omatoimisista kiertomatkoista tai opastetuista ryhmäkiertomatkoista. Matkojen kriteerinä on usein kauneimmat maisemat, omat harrastusmahdollisuudet sekä majoituksen taso. Outdooractiven avulla kiertomatkat tuotteistetaan ja markkinoidaan halutuille kohderyhmille sekä kansainvälisillä että kotimaisilla markkinoilla

Outdooractiven softa mahdollistaa kiertomatkojen tuotteistamisen, sillä järjestelmä on reittipohjainen ja kiertomatka on kuin mikä tahansa reitti. Softa mahdollistaa koko reitin tuotteistamisen, sen näkyväksi tekemisen ja reitin jakamisen suositeltaviin päivämatkoihin. 

"Outdooractive mahdollistaa myös yhteisöllisen tiedon tuottamisen. Sovitaan porukalla, että reitti kulkee pisteestä A pisteeseen B, sovitaan teema, jaetaan matka päivämatkoihin, joista kukin tuottaa oman osuuteensa ja yhdistetään lopuksi reitti yhdeksi näkymäksi", kertoo Johannes Sipponen

 

Kiertomatkojen markkinointi ja tuotteistaminen onnistuu Outdooractiven avulla.
Metsähallitus on tuottanut useita kiertomatkaehdotuksia ja niistä 13 on esillä Outdooractivessa (www.outdooractive.com). Kuvassa on Helsingistä lähtevä kiertomatka, joka päättyy Ruotsin Korkearannikolle Unescon luonnonperintökohteeseen. Matka on jaettu yhdeksään suositeltavaan päivämatkaan.

 

Outdooractive mahdollistaa myös myytävien pakettien yhdistämisen kuhunkin päivämatkaan sekä koko kiertomatkaan.

"Reitti voidaan teemoittaa valitsemalla siihen sopiva sisältö kuten vaikkapa ruoka, majakat tai Unescon maailmanperintökohteet. Tällöin kuhunkin päivämatkaan poimitaan tietokannasta teemaan sopiva sisältö ja linkitetään se reitin varrelle.  Sisältöä voi olla myytävät tuotteet, vierailukohteet tai esimerkiksi majoitus."

 

Kiertomatkojen markkinointi ja tuotteistaminen onnistuu Outdooractiven avulla.
Päivämatkat voidaan tarinallistaa valitun teeman mukaisesti ja liittää niihin sopiva sisältö.  Kun päivämatkat kuvitetaan ja tekstitetään yhteisesti sovitulla tavalla, niin digitaalinen jalanjälki on korkeampi ja matkaehdotus saa suuremman huomion.

 

Loppukäyttäjän on helppo tutkia kiertomatkoja ja valita haluamansa reitti ja niihin liittyvät palvelut. Kaikki halutut palvelut ovat näkyvissä ja paikannettuna kartalle sekä reittiprofiilille. Käyttäjä voi myös jakaa tämän sisällön usealla eri tavalla, koota Outdooractivesta näitä sisältöjä omalle kartalleen ja tulostaa tai tallentaa valitut sisällöt. Jos reittiin on liitetty erilaisia paketteja, loppukäyttäjällä on mahdollisuus ostaa niitä myös etukäteen. Nämä hyödylliset ominaisuudet helpottavat matkan suunnittelua. 

 

Kiertomatkojen markkinointi ja tuotteistaminen onnistuu Outdooractiven avulla.
Kiertomatkan kohteet tehdään helposti näkyväksi reitin varrelle. Hyvällä kuvamateriaalilla varmistetaan, että kävijät kiinnostuvat kohteista. Matkaa on helppo suunnitella kun kaikki on paikannettu. Käyttäjä voi myös lisätä koko reitin omaan matkasuunnitelmaansa.

 

"Varsinkin ulkomaiselle käyttäjälle on tärkeää, että tieto on paikannettu, kohteet ovat kartalla ja kaikki on hyperlinkitetty. Näin kohteiden löytäminen ja tiedon käyttäminen omiin tarkoituksiin tehdään kävijöille helpoksi", Sipponen kertoo. 

Outdooractive mahdollistaa myös kiertomatkojen monipuolisen markkinoinnin, johon voivat osallistua alueorganisaation lisäksi alueiden yrittäjät. Kuka tahansa voi jakaa kiertomatkan osana omaa kampanjaansa. Alueen yrittäjät ja alueorganisaatio voivat liittää tehdyn kiertomatkan omille sivuilleen ilman mitään lisäkuluja, kiertomatka voidaan upottaa kenen tahansa nettisivuille tai osaksi kampanjaa. Yhteistyökumppanimme Nordic Marketing tuottaa vuosittain Saksaan suunnatun kiertomatkakampanjan, johon tuotteet voidaan liittää helposti. 


Ellare auttaa sinua laatimaan kiertomatkaehdotuksia omatoimisille matkailijoille erilaisten yhdistävien teemojen pohjalta. Olemme tuottaneet kiertomatkoja erilaisten organisaatioiden ja erilaisten tarpeiden pohjalta. Tiedämme mistä kiinnostava kiertomatka koostuu ja koulutamme teidät kiertomatkojen suunnitteluun ja toteutukseen. Voimme myös tuottaa sisällön puolestasi!

 

Ota yhteyttä!