Digitaalista laadun ja näkyvyyden hallintaa

Outdooractive logo


Vietimme syyskuussa viikon Outdoors -konferenssissa Saksassa. Yksi matkan kiinnostavimmista esityksistä oli Siegen-Wittgensteinin visit-organisaation esitys, jonka pääpointtina oli miten organisaatio hallitsee ja johtaa korkeatasoisen digitaalisen sisällön tuottamista ja sen näkyvyyttä yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Organisaation käyttämä softa karsii automaattisesti huonolaatuisen digisisällön pois yhteismarkkinoinnista. Yksinkertainen toteutus on muuttanut alueellista yhteistyömallia peruuttomasti.

Alueella painittiin aiemmin samanlaisten ongelmien kanssa kuin Suomessakin useilla alueilla. Alueorganisaatioiden kumppanit kuten kunnat ja yritykset ovat hyvin eri tasolla digiosaamisen suhteen, mikä tuo tullessaan erilaisia haasteita. Siegen-Wittgensteinissa oli vuosien aikana alueellista portaalia rakennettaessa tehty parikin virhettä:

 • Sisältö tehdään yksin. 
 • Parempi toteutustapa Hyödynnetään alueen toimijoita ja jaetaan vastuuta alueille itselleen, mikä rakentaa läpinäkyvyyttä sekä luottamusta. Hajautetaan sisällöntuotannon vastuu alueen toimijoille.
 • Rakennetaan oma datavarasto ja sen struktuuri. 
 • Parempi toteutustapa Keskitetty datavarasto, joka kattaa koko alueen ja on hyödynnettävissä eri tasoilla kuten kunnan, yrityksen ja  alueorganisaation tasolla ja jolla on laajempia ulottuvuuksia.

Suurin osa Siegen-Wittgensteinin visit-sivujen liikenteestä tulee muilta alustoilta, ei alueen omalta sivustolta. 

Obere Wilhelmine alpit
Kuva: Hartmut Wimmer / Outdooractive

Siegen-Wittgensteinin sisällönhallinta toimii Outdooractiven ratkaisuilla

Digitaalinen tiedonhallinta on toteutettu Outdooractiven tietokannan ja lisenssien avulla. Sateenvarjo-organisaatiolla on oma internet-sivu, jonka sisältö kerätään rajapintojen kautta sekä tietokannasta. Partnereilla on vaihtelevasti omia internet-sivuja ja eri tasoisia lisenssejä. Osa kunnista, joilla ei ole juurikaan intressiä tehdä omaa markkinointia, käyttää ilmaista työkalua, jolla ne upottavat omille sivuilleen haluamaansa sisältöä. Osa taas toimii sateenvarjo-organisaation lisenssillä, siellä käyttötilejä voi jakaa rajattomasti. Osalla on oma lisenssi koska ne haluavat rakentaa myös omaa brändiään ja näkyvyyttä sekä tarjota sisältöä myös oman alueen asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja matkailijoille. Tällaista sisältöä voi olla esimerkiksi paikalliset luontopolut, jotka eivät sateenvarjo-organisaation näkökulmasta ole merkittäviä.

Alue koostuu 11 kunnasta, jotka käyttävät  joko Siegen-Wittgensteinin sateenvarjo-organisaation Outdooractive -sisällönhallintaa tai omaa Outdooractive-sisällönhallintaa, ja sateenvarjo-organisaatio näyttää heidän tuottaman sisällön omilla sivuillaan, jos se ylittää vaaditun ranking-rajan. Jos partnerilla, kunnalla, matkailuyhdistyksellä tai muulla matkailuorganisaatiolla, on oma sisällönhallinta:

se näkyy omalla nimellään ja logollaan oman sisällön yhteydessä

se voi toteuttaa samalla sisällöntuotannon panoksella oman visit-sivustonsa

Partnerit hallinnoivat omaa sisältöään omasta käyttöliittymästään ja samalla vaivalla useaan eri kanavaan: omille visit-sivuilleen, sateenvarjo-organisaation visit-sivuille ja mobiilisovellukseen ja laajemmin koko Outdooractiven partneriverkostoon, jossa on useita tuhansia jäseniä. Alueorganisaation roolina on koulutus, digiosaamisen kasvattaminen ja sisällön koordinointi. Sisällön laatua kukin voi seurata reaaliaikaisesti internetistä omilta sivuilta ja alueorganisaation sivuilta. Katso alta esimerkit Bad Berleburgin kunnasta. 

Siegen-Wittgensteinilla on myös oma mobiilisovellus, joka kerää kaiken sisällön samasta datavarastosta. Sateenvarjo-organisaation tasolla mobiilisovellus onkin jo hyödyllinen, kuntatasolla käyttäjämäärät jäävät liian pieneksi ja sisältö köykäiseksi. 

Siegen-Wittgensteinin yhteistyön pelisäännöt:

 • Huolehdi, että sisältö on kiinnostavaa ja strukturoitua. Sateenvarjo-organisaation sivuilla näkyy vain kiinnostava sisältö. Sisällöllä on ranking -luku, joka kasvaa kun sisältö löytyy verkosta, sitä klikkaillaan, luetaan, jaetaan ja käytetään. Yhteisillä sivulla minimiranking on 80 pistettä sadasta. Sitä alemmalla pistemäärällä ei ole osallisena yhteismarkkinoinnissa. Järjestelmä pitää tästä huolen ja sulkee automaattisesti huonon sisällön pois. Partnereilla on kannustin tuottaa hyvää sisältöä. Kaikilla on myös yhtäläiset mahdollisuudet tuottaa laadukasta sisältöä.
 • Käytä avointa lisenssiä valokuville ja videoille (CC0). Jakamisen avulla saavutetaan näkyvyyttä. Jos kuvautat materiaalia valokuvaajalla, varmista, että saat siihen kuvaajalta CC0 julkaisuoikeudet, jotta kuvaa voidaan levittää mahdollisimman laajasti
 • Luo kausi- ja teemakohtaisia aiheita esim. etusivulle nostettaviksi. Alueellisten partnereiden työnä on valita ja työstää oma aiheeseen liittyvä sisältö.
 • Työskentele asiakkaitasi varten, eikä esim. virkamiesjohdon tyydyttämiseksi.

 

Miten vastaava esimerkki rakentuisi Suomessa?

 1. Alueorganisaatio hankkii seuraavat Outdooractive-lisenssit: DMS + Destination
 2. Koulutetaan alueen toimijat sisällöntuotantoon ja luodaan yhteiset pelisäännöt
 3. Alueorganisaatio työstää nettisivunsa helppokäyttöisessä sivustonhallinnassa ja sopii partnereiden kanssa pisteytysrajan näytettävälle sisällölle
 4. Alueen toimijat tuottavat sisältöä alueorganisaation lisenssin alle reittejä, nähtävyyksiä, käyntikohteita, myytäviä palveluita ja majoituspalveluita
 5. Sivusto julkaistaan
 6. Kunnat vastaavat oman sisällönsä päivittämisestä ja alueorganisaatio oman visit-sivustonsa nostoista ja oikean sisällön näkyvyydestä esim. etusivunostoina

Kiinnostava sisältö, ylittäessään tietyn pisteytysrajan, voi levitä kymmeniin eri portaaleihin valmiiden rajapintojen kautta. Hyvänä esimerkkinä Suomesta on Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön korkealaatuinen sisältö. Virkistysalueyhdistyksen viidenkymmenen suosituimman sisällön keskiarvo ranking-luku on 80,1, joka on aivan käsittämättömän korkea. Siihen sisältyy laavuja, reittejä, vierailukohteita ja palveluita, jotka löytyvät useilta kymmeniltä ulkomaisilta sivustoilta.


Ellare Oy edustaa Suomessa Outdooractivea, joka on maailman laajin luonto- ja aktiviteettimatkailualusta ja alustojen verkosto sekä software -toimittaja, jonka teknologialla luot älykkäät ulkoilu- ja matkailukartat, outdoors-portaalit, omat internet-sivut tai koko alueen yhteismarkkinointialustat osatoteuttajineen. Outdooractivella on partnereita ympäri maailmaa, yli 5 milj. kävijää/kk ja sen omaa applikaatiota on ladattu yli miljoona kertaa. Outdooractive on toteuttanut yli 2000 portaalia ja yli 500 mobiiliapplikaatioita omalla softwarella. Ota yhteyttä!

Jätä kommentti